Layout vypadá komplikovaně, ale jeho tvorba je velmi jednoduchá. Potřebujeme jen trochu matematiky. Layout se skládá ze základních součástí: rámečku, neviditelného okraje, loga, textu a hlavního motivu. Tvorbu motivů najdete v kapitole Kampaně. Zde najdete motivy rozdělené podle cílových skupin. 

Méně je vždy více. Snažme se udržet layout co nejjednodušší a nejpřehlednější. Čím méně prvků a textu bude obsahovat, tím lépe si ho klienti nebo partneři zapamatují.

Prázdné místo je důležité. Nesnažme se layout vyplnit celý. Prázdné místo (white space) je velmi důležité pro estetiku, ale také pro to, aby se lidské oko mohlo soustředit na to podstatné – na naše sdělení.