U loga respektujeme jeho ochrannou zónu, která se rovná velikosti trojúhelníku (trianglu) z loga.

Do ochranné zóny nesmí zasahovat žádné grafické prvky, ani texty.


Ochranná zóna loga 

Maximální velikost loga ve formátu nestanovujeme. Je to proto, abychom zachovali flexibilitu v návrhu. Mějte na paměti, že větší logo neznamená lepší vizuál.

Stanovujeme pouze nejmenší velikost loga. Minimální rozměr loga (výška loga) se rovná dvojnásobku výšky rámečku. To je zároveň ideální velikost loga.


Obvyklé umístění loga

Logo umisťujeme obvykle do pravého dolního rohu, co nejblíže k pravému okraji. Další možné umístění je do levého horního rohu, co nejblíže k levému okraji. To se týká materiálů, kde je nejdůležitější horní část vizuálu. Vzdálenost od spodního okraje závisí na pozici textu. Vice v kapitole Texty v layoutu.


Méně obvyklé umístění loga na (leták DL)