Materiály pro kampaně rozdělujeme podle cílových skupin. Rozeznáváme celkem 3 cílové skupiny: Pojištěnce (současní i budoucí klienti VZP), Partneři B2B (poskytovatelé zdravotní péče a zaměstnavatelé) a Zaměstnanci (stávající i potenciální).

Pro každou cílovou skupinu jsme připravili sadu nejčastěji používaných materiálů.

Každou cílovou skupinu oslovujeme jiným způsobem – jiným druhem kampaně. Pro tyto kampaně jsme připravili stručný návod. Slouží k základnímu pochopení, jak nové kampaně (vizuály) VZP fungují. A slouží také jako podklad ke kreativnímu briefu. Každá větší kampaň by totiž měla být dobře promyšlena a navržena kreativní agenturou.