Rámečky, okraje, velikost loga a jeho pozici navrhujeme podle Základních pravidel.

Print

Využití objektů

Využití fotostory

Billboard

Využití objektů

Využití fotostory

Bannery

Kvůli čitelnosti písma v headlinu můžeme opustit střídáni velikosti a psát headline jednou velikosti písma. Dbáme na to, aby byl headline co nejkratší. Součásti banneru by měl být "call to action" button s výzvou. 

Příklady jednotlivých bannerů

U formátu s použitím Fotostory je možno porušit pravidlo umístění obrázků do pásu. Jeden z obrázků zvětšíme a ostatní umístíme po stranách - každý s jinou velikostí. 

Pokud je banner moc úzký pro umístění Objektu, je možno ho částečně umístit mimo formát. Dbáme na to, aby vektorový objek byl celý viditelný.