Pro interní komunikaci můžeme využívat všechny tři typy vizuálů - Objekty, Fotostory i Vektory.

Důležitou součást interní komunikace představují jednoduché tištěné plakáty umístěné v kancelářích zaměstnanců nebo ve společných prostorech. Je potřeba brát v potaz jednoduchost a také vzdušnost mezi jednotlivými texty.

Jako odrážky používáme trojúhelníčky, nejčastěji červené VZP barvy.