V kampaních používáme tři druhy vizuálů - Objekty, Fotostory a Vektory. 

Jejich volba by měla souviset s povahou sdělení. Zjednodušeně lze doporučit použiti Objektů pro sdělení, která mají více imageovou povahu a rozvíjejí hodnoty značky. Komunikujeme zde klíčová témata vytvářejíci pozitivní obraz značky a dokladující její strategii - jako je například digitalizace, efektivita systému, osvěta, prevence ap. 

Použití Fotostory a Vektorů je vhodné pro sdělení taktické povahy, komunikaci produktů, dílčích benefitů a dalších témat, která mají přímou vazbu na životní potřeby pojištěnců. Jejich dramatizace je díky příběhu uvěřitelnější, zasazená do života a může zprostředkovat více emocí. 

Konkrétní důvody a zásady grafické stavby obou typů vizuálů naleznete v následujících oddílech. 

Využití objektů

Využití fotostories