Vizuály s Objekty se skládají ze dvou základních prvků. Fyzického objektu (např. pilulky nebo počítače) a vektorového objektu (tvar nebo ikona).

Jejich prolnutím vznikne informace, kterou chceme sdělit. Tato informace by měla být vyjádřená číselně (např.: každé 4. dítě) nebo procentuálním poměrem (např.: 25 % léků). Pokud nelze číselnou hodnotu najít, volíme takový průnik, který logicky navazuje na Fyzický objekt.