Dotazy týkající se grafiky, použití loga a dalších souvisejících věcí směřujte na e-mail grafika@vzp.cz

Dotazy týkající se webových stránek, jejich správy a aktualizace směřujte na redakce-web@vzp.cz

Ostatní dotazy, které se týkající klientů směřujte na info@vzp.cz