Při tvorbě layoutu potřebujeme znát formát - šířku a výšku v milimetrech nebo v pixelech. 

Jako první krok vytvoříme bílý rámeček kolem celého formátu. 

Bílý rámeček je nedílnou součásti vizuálního stylu. Odděluje vizuál od okolí a reprezentuje čistotu. 

Velikost rámečku získáme tak, že šířku formátu (např. 210 mm u A4 formátu) vydělíme číslem 35. V tomto případě bude šířka rámečku 6 mm. Někdy se může stát, že výsledek není celé číslo, ale desetinné - v tom případě ho zaokrouhlíme. 

Existuji formáty, u kterých by 1/35 šířky byla příliš malá. Jedná se zejména o výškové formáty, kde výška výrazně převyšuje šířku. 

Velikost rámečku v těchto formátech získáme tak, že šířku formátu (např. 160 px u banneru) vydělíme číslem 23. V tomto případě bude šířka rámečku 6,9 px. Někdy se může stát, že výsledek není celé číslo, ale desetinné - v tom případě ho zaokrouhlíme - zde na 7 px.