Odkazovací čára spojuje headline s motivem. Motivem může být Objekt, Fotostory nebo Vektor.

Odkazovací čára je vždy červená, kromě malého kousku, který prochází červenou plochou. Zde je čára bílá.

Tloušťka čáry je vždy nejtenčí viditelná, obvykle používáme silu 0,5 bodu (Adobe lndesign).

Odkazovací čára se napojuje těsně na headline ve vzdálenosti výšky nejmenšího textu. Čára se nevnořuje dovnitř, ani ho nerozděluje.

Odkazovací čára by měla ideálně vést k nejdůležitějšímu slovu i headlinu, např. ZDRAVÍ, PREVENCE, zkrátka k tomu, co spojuje VZP.

Část čáry u headline je vždy svislá nebo vodorovná. Zbývající část může vést v úhlu.


Vzdálenost odkazovací čáry od headlinu


Správné a nesprávné napojení čáry na text
 


Ukázka bílé části čáry v červeném prolnutí Objektu a Vektorového objektu (výřez části vizuálu).