Okraje jsou neviditelné plochy kolem rámečku. Zaručují to, aby žádné prvky nebyly umístěny moc blízko okrajů.

Do plochy okrajů neumísťujeme žádné grafické prvky, ani texty. Do okrajů může zasahovat jen hlavní motiv, pokud ho formát ořezává (např. v bannerech).

Šířka okrajů se rovná dvojnásobku šířky rámečku.

Existují formáty, u kterých by okraje byly příliš velké a zbytečně by zužovaly prostor pro text. Jedná se zejména o výškové formáty, kde výška výrazně převyšuje šířku.

Šířka okrajů v těchto formátech je rovna šířce rámečku. V případě výškového banneru o šířce 160 px bude šířka rámečku 7px. Šířka okrajů bude tedy také 7px.