Rozlišujeme tři druhy textu, které v layoutu používáme - 1. menší vysvětlující text (bodycopy), 2. velké nadpisy (headliny) a 3. podnadpisy (subheadline).

Bodycopy

Velikost textu v bodycopy je dána formátem a použitím materiálu. Podrobně se tomu věnuje kapitola Kampaně. Bodycopy je uvozeno dvěma svislými nebo vertikálními čarami. Obě čáry společně s textem tvoří blok. Tento celý blok je spojen s logem a ovlivňuje pozici loga v layoutu.

Blok vytvoříme pomocí pomůcky SPACE. Vezmeme stejnou velikost písma, jako je bodycopy a napíšeme velkými písmeny slovo SPACE. Rozměr slova SPACE nám určí velikost a pozici dvou svislých čar. Tloušťka čar je pro každý formát definována v kapitole Kampaně. Blok může být horizontální nebo vertikální.


Horizontální bodycopy

 


Vertikální bodycopy

Umístění loga k bloku se v horizontálním a vertikálním bloku liší.

V horizontálním bloku je logo umístěno na střed ve vzdálenosti rovnající se ochranné zóně. 


Horizontálni blok s logem 

Ve vertikálním bloku je logo zarovnáno s textem vlevo ve vzdálenosti rovnající se ochranné zóně. 


Vertikální blok s logem

Tloušťka čáry
Tloušťka čáry je na každé straně bodycopy jiná. Tenčí čára u loga je vždy nejmenší možná (v Adobe lndesignu je to 0,3 b). Silnější čára je vždy trojnásobkem tenčí čáry.

Headliny

Velikost textu v headlinu je dána formátem a použitím materiálu. Podrobně se tomu věnuje kapitola Kampaně. Headline může stát samostatně, většinou však tvoří celek společně s tenkou červenou odkazovací čárou.

Headliny jsou vždy psány velkými písmeny fontem Meta pro Bold. Barevnost headline je vždy 100% červená VZP. Ve výjimečných případech je možno použít jinu barvu než červenou. Je ale nutno vždy dbát na to, aby písmo mělo dostatečný kontrast oproti pozadí.

Velikost řádků (line height) je stanovena jen u delšího textu, který tvoří více řádků. V tom případě je velikost řádků o 3 body větší než je velikost písma.


Headliny s dvěmi velikostmi písma
 

S headline se snažíme pracovat kreativně a kombinovat více velikostí písma. Většími písmeny vždy píšeme důležitý fakt - např. hodnotu. Tento důležitý fakt by neměl mít více než dvě slova. Níže jsou uvedeny některé příklady.

Typografická pravidla 
Pokud headline tvoří jedna věta, píšeme ho bez tečky. Pokud je headline složen ze dvou samostatných vět, používáme na konci tečku.


 

Subheadliny 

Velikost textu v subheadlinu je dána formátem a použitém materiálu. Podrobně se tomu věnuje kapitola Kampaně. Subheadline je umístěn v jednom bloku s bodycopy – nahoře nebo po straně.

Subheadliny jsou vždy psány velkými písmeny fontem Meta pro Bold. Barevnost headline je vždy 100% červená VZP. Ve výjimečných případech je možno použít jinou barvu než červenou. Je ale nutno vždy dbát na to, aby písmo mělo dostatečný kontrast oproti pozadí.

Velikost řádků o 3 body větší, než je velikost písma, stejně jako u headline.

Subheadline umísťujeme podle pravidla SPACE, stejně jako u bodycopy. Subheadline múže být umístěn v horizontálním nebo vertikálním bloku.