Tři varianty značení na budovách: značka, značka s dodatkovým textem VZP ČR, značka s dodatkovým textem Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Použití

Používá se ke značení fasád a střech objektů, které se uplatňují v dálkových pohledech; prosvětlené prostorové značení se používá ve variantě nástěnné nebo volné (nad střechou).

Výroba

Značka je provedena z průsvitných plastů s neonovým podsvícením, alternativně led. Dodatkový text je proveden prosvětleným písmem tvarově odpovídajícím písmu MetaPro Black (verzálky). Písmena mají pevné bočnice v barvě, přední strana je z průsvitného plastu.

POZNÁMKA: Rozměry jsou stanoveny poměrově. Finální řešení je dáno návrhem architekta podle konkrétních podmínek.

Výstrč

Výstrč je tvořena prosvětlenou prostorovou značkou umístěnou na neprůsvitném podkladu ve tvaru značky. Výstrč je upevněná na povrchově upraveném hliníkovém profilu kolmo na zeď. Je oboustranná.

Použití

Používá se ke značení fasád objektů a uplatňuje se v bočních pohledech.

Výroba

Značka je provedena z průsvitných plastů s neonovým podsvícením (alternativně led). Podklad je proveden z bílého neprůsvitného plastu. poznámka: Rozměry jsou stanoveny poměrově. Finální řešení je dáno návrhem architekta podle konkrétních podmínek.