„Smyslem naší komunikace a investovaných prostředků se stane posilování efektivity zdravotnického systému. Čím lépe se budeme starat o systém, tím lépe se postará on o nás." 

Ivan Duškov,
náměstek reditele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro služby klientům 

Z dlouhodobého hlediska chceme, aby veřejnost začala vnímat VZP jako zásadního partnera a klíčového regulátora v českém zdravotnictví. Proto také neseme na svých bedrech větší díl odpovědnosti než jiné zdravotní pojišťovny. VZP je ze své podstaty základní páteří českého zdravotnického systému, na němž závisí úplně všichni, nejen její pojištěnci. 

Společně s celým systémem jsme zvládli největší pandemickou krizi v moderní historii a teď je na nás, abychom rozvinuli celospolečenskou diskuzi o velkém tématu efektivity. Chceme se ptát, co může každý z nás udělat pro to, aby naše zdravotnictví bylo v dlouhodobě dobré kondici. Je to v prevenci? V životním stylu? V digitalizaci? Záleží na tom vůbec? Ano. A hodně. Protože čím nevhodněji budeme zdravotnictví využívat, tím hůře mu bude. 

Nechceme strašit smrtí nebo trestat lidi za to, jak žijí. Stačí začít menšími krůčky. Nejde nám o žádnou radikální změnu, ale o efekt motýlích křídel - i malý krok pro jednoho má při šesti milionech klientů zásadní dopad. I zdánlivě malá změna může přinést velké úspory a přínosy. 

Chceme komunikovat moderním, srozumitelným způsobem, nikoli jako státní úřad. K tomu potřebujeme zcela novou výbavu. Proto vzniká tento nový manuál značky.