Červená barva je určena pro: 

  • logo 
  • nadpisy (headliny) 
  • důležité grafické elementy (např. prolnutí objektu)

Tmavě šedá barva nahrazuje původní černou barvu a je určena pro: 

  • texty (bodycopy) 
  • světlé tóny tmavě šedé barvy lze použit pro pozadí 

V materiálech se snažíme se vyvarovat použití černé barvy. 

Tmavě šedou barvu lze škálovat za pomocí modelu HSL. 

Práce s modelem HSL 

Barevný model HSL je velmi intuitivní a jednoduchý. 

Písmena HSL znamenají Hue, Saturation a Lightness. Pro nalezeni odstínů základních barev měníme hodnoty L. Hodnota S (Saturation) a H (Hue) musí zůstat neměnná. 

Doplňkové barvy 

Doplňkové barvy nejsou striktně dány, důležité je, aby jejich světlé nebo tmavé tóny umožnily vyniknout logo headline, subheadline a další texty.

Doplňkové barvy lze škálovat za pomoci modelu HSL. 

Níže jsou uvedeny příklady:

V rámci barevnosti webových stránek, mobilních aplikací a celkově všech grafických výstupů využíváme doporučení, které je součástí Harmonizované normy a také Metodického pokynu k internetovým stránkám a mobilním aplikacím https://pristupne-stranky.cz/1-vnimatelnost/pravidlo-1-4-rozlisitelne/.