​Základní registrovaná značka je červený trojúhelník (triangl).

Spojením značky a doplňkového textu získáme logo. Rozlišujeme několik základních typu loga lišících se podle použití. Základním logem je oficiální logo s textem VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY.

Značka se může jako celek libovolně zvětšovat nebo zmenšovat. Při zvětšování a zmenšování je nutné zachovat dané poměry jednotlivých částí značky a ochrannou zónu loga.
Minimální výška značky je 4,5 mm nebo 16 pixelů.

Níže naleznete všechny využívané moduly loga VZP ČR.

Logo modul A - základní logo

Logo modul B - zkrácené logo

Logo modul C - verze pro označení poboček

Logo modul D - vertikální varianta

Logo modul E - anglická verze loga

Ochranná zóna loga 

U loga respektujeme jeho ochrannou zónu, která se rovná velikosti trojúhelníku z loga. Do ochranné zóny by neměly zasahovat žádné grafické prvky, ani texty. Ochranná zóna se vztahuje na všechny moduly loga.

Barevnost loga 

Logo primárně používáme v červené variantě se základní červenou barvou VZP. Červené logo lze použít i na barevném pozadí, je ale nutno zachovat dostatečný kontrast mezi pozadím a logem. Pokud je logo použito na tmavém pozadí, lze použít bílou variantu loga. Ojediněle, např. pro razítka nebo při jednobarevném tisku se dá použít logo v černé barvě.

Příklady použití loga

Zakázané použití loga


Logo VZP ke stažení (v ZIP, formát loga EPS a PDF)