Korporátní písmo

Meta Pro je základním písmem jednotného vizuálního stylu. Písmo používáme v řezu Bold pro headline a subheadline, v řezu Book nebo Medium pro bodycopy a ostatní text. Výjimečně využíváme řez Black a to většinou u označování poboček, nikoliv v běžných formátech pro komunikaci.

Informace k psaní číslic

V grafickém programu je nutné nastavit font Meta Pro, aby měly čislie správný tvar a ležely na jednom řádku. V Adobe Photoshop stačí nastavit číslice na ALL CAPS. V Adobe llustratoru je nutno v panelu Open Type nastavit funkci Proportional Lining. 

Doplňkové písmo

Doplňkovým písmem je písmo Arial. Jedná se o dostupné písmo, které je využíváno pro jednodušší komunikaci, např. při vyplnění merkantilních šablon, editovatelných šablon pro marketingové účely, e-mailový podpis, sdělení na pobočkách, interní sdělení a další sdělení, která nevyžadují profesionální grafické zpracování. Doplňkové (náhradní) písmo se nesmí používat v tištěných materiálech zpracovávaných grafickými studii a reklamními agenturami.

Ukázka písma MetaPro

Ukázka písma Arial